Kære besøgende på siden....

Jesus

lever

 

 

Link til div. bibelske emner:
 

1: Bibelen, Guds Ord
2: Gud, fader, Søn og Helligånd
3: Bibelens profetier

4: Salmernes messiasprofetier
5: Jødedom/Israel

6: Diverse fra GT
7: Diverse fra NT
(og den nye pagt)

8: Andet, fra både GT og NT

9: Fra kirkehistorien

10: De sidste tider og Jesu genkomst
11: Bedømmelser - falske lærdomme
12: Link til andre hjemmesider

test

Linkene åbner i et nyt vindue

1: Bibelen, Guds Ord
Bibelen 2020. Bibelen under angreb

Bibelen, Guds ord

Hvad står der i bibelen - om bibelen?

Bibelen, Guds Ord, hvad så med fejlene?


2: Gud, Fader, Søn og Helligånd:
Vi tror på... Gud Fader

Vi tror på... Jesus Kristus (1)

Vi tror på.. Jesus Kristus (2)

Vi tror på én treenig Gud

Jesu Kristi præeksistens

Jesus Kristus er Herrens tjener

Kristus og Skriften

125 navne og titler på Jesus Kristus

Jesus er vejen, sandheden og livet

Jesus fra Nazareth/1

Jesus fra Nazareth/2

Jesus fra Nazareth/3

Hvem er Jesus, ifølge Johannes NY

Vi tror på.. Helligånden

Helligånden i den gamle pagt NY

3: Bibelens profetier:
Jesusprofetien i Dan. 9:24-27
Nedtælling til Jesu fødsel

Jesusprofetier i Matt. 1

Nazaræeren Jesus


4: Messiasprofetier i salmerne

Messiasprofetier i salmerne, indledning

Salme 2, Jesus, evig Gud og menneske

Salme 8, Mennesket Jesus 

Salme 16, Jesu død og ophøjelse

Salme 21, Jesu magt og vælde

Salme 22, Jesu lidelse, død og opstandelse

Salme 23, Jesus, vor hyrde

Salme 24, Jesus, Ærens konge

Salme 45, Jesus, vor brudgom

Salme 47, Jesus, jordens konge

Salme 72, Jesus, vor evige konge

Salme 110, Jesus, evig ypperstepræst og konge

Salme 118, Jesus, hovedhjørnestenen

 

5: Jødedom/Israel:
Når verden svigter, står Gud fast

Løgnen om Israel

Israel, Guds demonstrationsfolk

PLO er da moderat og fredssøgende

De syv jødiske fester - Guds frelseshistorie

Ezekiel 37 - profetier om Israels land og folk

Navnet Yeshua i synagoge

6: Diverse fra GT

I begyndelsen skabte Gud..! (NY)

Kristus og Kristi-forbilleder i GT (NY)

Salme 81: En lovprisningssalme

Judas ulykke og dom - en advarsel

Tabernaklet i GT som forbillede

Opstandelseshåbet

Se Guds lam, ud fra 2. Mos. 12

Den treenige Gud i Israels trosbekendelse

Jeg spejder efter Herren, Mika 7:7-9

Guds herlighed

Salme 119 - 176 guldkorn fra GT
Højsangen: Et billede på Kristus og hans brud

Troen på det evige liv i GT

Bileam

 

Udvikling eller skabelse, del 1

Udvikling eller skabelse, del 2
Babelstårnet og sprogforvirringen

Fra Abraham til Sodoma

Sodoma og Gomorra

Josef i Egypten

Moses i Egypten, del 1

Moses i Egypten, del 2: de 10 plager  

Moses, og udvandringen fra Egypten

Overgangen over Det Røde Hav

Jødernes 40 år i ørkenen

Den sidste strækning mod det hellige land


7: Diverse fra NT/den nye pagt

Ligesom en skat…! NY

Jesu undfangelse og fødsel, ifølge Matt. 1

Gud, hvorfor helbreder du mig ikke?

Ef 1, pant og arv

Hin nat i Betlehem, ifl. Luk. 2:8-16

Skærtorsdag - med glimt over påsken

Åb. 1:1-8

Jesu ypperstepræstelige bøn, del 1

Jesu ypperstepræstelige bøn, del 2

Jesu ypperstepræstelige bøn, del 3

Jesu ypperstepræstelige bøn, del 4

1. John. 5:7-8 - en troværdig tekst?

Det er blevet tilregnet os

Evigt liv hos Gud

Min mor: Når en af vore kære går bort

Vi tror, ja, vi véd..!

Bed, og I skal få, men...

Hvad gik der galt?

Et levende håb...!

Juleevangeliet: Og hun fødte sin søn..

Juleevangeliet - lad os tilbede frelseren

Når jeg går bort, kommer Helligånden

Jesu syv ord på korset

Englen Gabriels budskab om de to fødsler (i Luk. 1)

Beviser på bortrykkelsen før den store trængsel

Hvad Gud fortalte de vise mænd

De vise mænd og flugten til Ægypten [år 7 før år 0?]

Guds hemmeligheder i NT

De troendes opstandelse

Djævelens kamp mod Guds frelsesplan

Sand eller falsk tro

Gud bevidner sit Ord

En uden tro eller en utro kristen


8: Andet, fra GT og NT

Efterår, høst og sukkot

Ordet blev kød...!

Bag om juleevangeliet 

Bibelens Gudsbillede 

Hvad englen fortalte Josef og Maria

Guds lam gjort til synd

Mand og kvinde i bibelen lys

Du må fødes på ny

Hyrden og det (de) mistede får

Jesu blods betydning

Døden, og hvad så...?

Se Guds lam, som bærer verdens synd

Hvad står der i bibelen om engle?

 

9: Fra kirkehistorien
500-året for reformationen, er der grund til at fejre..?

Martin Luther og reformationen

Den katolske kirkes modreformation

Den katolske kirkes strategi

11: Bedømmelser:
Svar til en ateist
Satans trone i Tyskland
Er 'kristen' rock uskadelig?
Hvad er keltisk kristendom?
En falsk lære breder sig: En gang frelst, altid frelst
Forkynder Ray Comfort det sande evangelium?
Frelst ved Guds nåde eller ved lydighed?
Benny Hinn afsløret
Benny Hinn
Bøn i Sakristiet
Allahdyrkelse før/efter Muhammed
Er Allah  Gud?
Derfor er jeg ikke muslim
Jeg var en datter af islam


Mirakler eller bluff?
Mirakler: Guds kraft eller trosmagi?
Jabes bøn - en nøgle til velsignelse?
Kan man kontakte de afdøde?
Alpha: vildledning eller vejledning?
Populær kristendom
Pensacola vækkelsen
Har Trosbevægelsen ændret sin teologi?
Den kristne og sabbatten
Vil Gud altid helbrede?

11: Link til kristne hjemmesider:

Jesusnet.dk  

Skriften

Tagryggen

Apologeten

Israel nyheder, Danmark

Miff.dk (Israel nyheder)

 

Hvorfor denne hjemmeside?

·        Den skal fortælle dig om Jesus, hvis du ikke kender ham. Du skal være klar over, at Han er VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET. Der er ikke nogen anden vej, hvorved vi kan blive frelst fra fortabelsen. Hvis du klikker her, kan du få mere at vide om den vidunderlige sandhed om, at Jesus gik i døden for alle, dvs. også dig, for at give dig evigt liv. "Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv", John. 3:16.

·        Den skal være oplysende, så der kommer forskellige 'links' til kilder, som giver en bibelsk bedømmelse af alt det åndelige, som vi må tage stilling til. Bibelen siger klart, at der 'i de sidste tider' vil komme mange forførere - og så er det jo godt at være opmærksom på, hvem de mon kan være.

·        Og endelig kan du skrive til mig, hvis du har noget på hjerte - spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du bare gerne vil i kontakt med mig. Hvis du finder min side eller har gode råd om, hvordan den lettere kan findes på nettet, så vil jeg være taknemmelig, hvis du ville ulejlige dig med at skrive et par ord. Ligeledes hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mig.

Find ud af mere ved at se på artiklerne til venstre

Du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du fx har et spørgsmål eller lignende.
Venlig hilsen,  Eskild Særkjær.

Jesus lever

 Kristendommen er 100% knyttet sammen med Jesu død og opstandelse. ... Jesus Lever! Bibelen fortæller, at Jesus tog vores straf, da han døde for vore synder på korset, men han gjorde mere end det. Han opstod sejrrigt fra døden, fordi han er Gud, som døden ingen magt har over. Hvis vi tror på Jesu død og opstandelse, så skal vi opstå med ham. Hvis vi ikke tror det, så er vor tro og vores kristendom død! ... At Jesus er opstået fra de døde og lever i dag, er en virkelighed som daglig har indflydelse på dit og mit liv.

Som kristen føler jeg det også nødvendigt at informere og advare om de mange falske lærdomme, som sniger sig ind i den sande og sunde kristendommen:

Her til venstre kan du udover også finde forskellige artikler, hvor jeg giver en bedømmelse af forskellige kristne retninger eller lærepunkter, som på forskellig måde ikke er i overensstemmelse med den sunde lære, og hvordan den enkelte kan skelne sandheden (den sande Jesus såvel som sandheden i Guds Ord) fra dets skin. Derfor er der også i oversigten nogle links til forskellige 'kristne' bevægelser, som enten er på vej bort fra sandheden eller som aldrig har kendt den, samt andre nyttige kilder.

Gud velsigne dig, så du altid går på den vej, som fører til Himlen.

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen af siden